Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for april, 2008

Scroll down for the English version

Na een lange tijd inactiviteit van m’n blog, tijd voor nog eens een berichtje, in de vorm van een tutorial. Ditmaal voor een probleem waar ik ook al een tijdje mee zit, en veel users mee zitten: de trage startup van Ubuntu Linux 7.10. En niet alleen de trage startup: je krijgt gewoon 3 minuten een zwart scherm te zien, waarna je kan inloggen. Probleem!

Hoe laat ik Ubuntu 7.10 sneller opstarten?

Het is eigenlijk vrij simpel. Volg volgende procedure:

 1. Open een terminal
 2. Typ in het terminal venster: sudo gedit /etc/usplash.conf
 3. gEdit zal opstarten, met het bestand /etc/usplash.conf erin. Pas nu volgende waarden aan:

  xres=xxxx
  yres=xxxx

  Je vult hier de waarden in van je schermresolutie binnen Ubuntu, waarbij xres de breedte is, en yres de hoogte (bv. 1024 en 768)
  Let op: je moet zeker zijn dat je je scherm kan weergeven in deze resolutie! Als je zeker wil zijn dat er niets mis gaat, geef hier dan 800 en 600 in!

 4. Opslaan en sluiten
 5. In je terminal venster typ je dan nog: sudo update-initramfs -u -k `uname -r`
 6. Reboot

Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Wel, Ubuntu zoekt in het begin naar een resolutie voor het splash-screen, en vindt die niet (je zal gemerkt hebben dat jij normaal je weergave niet kan doen in de resolutie die in het bestand stond). Wat je nu net gedaan hebt, is de resolutie aangepast zodat het wel kan weergegeven worden.

Het tweede commando is het hergenereren van de opstartopties. Dat kan overigens eventjes duren!

Dit probleem kwam toch niet voor bij Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn)?

Dat klopt, en daar is een heel simpele verklaring voor: het splashscreen kwam daar in een arbitraire resolutie op je scherm (iets in de aard van 800×600), en gezien dat eigenlijk nooit een probleem levert voor enig pc van de afgelopen 10 jaar, heb je dat ook niet gemerkt.

Bij de 7.10-release hebben ze geopteerd voor het instellen van je resolutie, zodat er meer tekst op je scherm kan. Maar met een bug tot gevolg …

English Version

This time, I’m writing a tutorial for a bug in Ubuntu Linux 7.10 which is bothering me for a long time now. When I boot up my computer, I see a black screen for about 3 minutes, after which I get the logon-screen. After some Google’ing, I noticed that a lot of users had this bug. Now: how to start up Ubuntu 7.10 faster, and how to get something other than the black screen?

How to boot up Ubuntu 7.10 faster?

It’s actually quite simple. Follow the following procedure:

 1. Open a terminal
 2. Typ in the terminal: sudo gedit /etc/usplash.conf
 3. gEdit will open, containing the file /etc/usplash.conf . Adjust these values:

  xres=xxxx
  yres=xxxx

  You have to enter the startup resolution, preferrably your current screen resolution, where xres is the width and yres is the height (i.e. 1024 and 768)
  Be advised: you have to be able to display in this resolution! If you want to be absolutely sure nothing goes wrong, use 800 and 600 here!

 4. Save and close.
 5. Typ in your terminal: sudo update-initramfs -u -k `uname -r`
 6. Reboot

What’s going on?

Well, at startup, Ubuntu wants to display the splash-screen in the resolution which was stipulated in the file you just edited – and that’s not possible. But the OS will keep trying for a few minutes, and then give up; at which point you continue your boot. So, what you just did, was adapting your startup resolution.

The second command regenerates the startup options. Which can take a while, by the way!

This problem didn’t occur in Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn)?

That’s right, and it has a very simple explanation: the splashscreen was show in an arbitrary resolution (something like 800×600), and since this isn’t a problematic resolution for computer of the last 10 years, you probably didn’t notice.

The 7.10 was coded with a variable startup resolution, mostly to get more text on your screen, and to make it look a bit better – but nobody knew they were creating a startup bug…

Advertenties

Read Full Post »